Marka Tescili Nedir ?

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka bir işletmenin mal veya hizmetlerinden ayıran her markaya ticari marka denir. İsimler, sloganlar, sayılar, sayılar ve her türlü marka tesciline konu olabilir. Bir ticari markanın tescilindeki en önemli unsur, ticari markanın konusu olan markanın ayırt edilebilirliğidir. Ayrımcılık, bir ticari markaya kaydedilecek isim, marka veya formun diğer mal ve hizmetlerden açıkça farklı olması için bir ölçüttür. Peki, marka tescili nedir?

Ticari Marka Değeri Nedir?

Bir ticari markanın tescili, Türk Patent ve Ticari Markalar Enstitüsü tarafından Patent Şirketi aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu, yetkili makamda kayıtlı resmi vekiller aracılığıyla da yapılabilir. Kayıt süreci kesin araştırma, kontrol ve bilgi gerektirir. Kayıt aşaması marka tescili hakkında bilinmesi gereken bir detaydır. Kayıt işlemleri 1 yıla kadar sürebilir.

 Kayıt koruması, başvuru gününde saatler ve dakikalar ile başlar. Bir marka tescil başvurusu yaptıktan sonra, Türk Patent ve Marka Ofisi başvurunun gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını kontrol eder ve başvuru sahibini veya temsilcisini resmi mektupla marka tescili ile ilgili bilgilendirir.

Markanıza Neden Tescil Almalısınız?

 Marka, bir işletmenin tüm varlığını temsil eden bir işarettir. Böyle önemli bir işaret dikkatle korunmalı, yasal olarak kaydedilmeli ve onaylanmalıdır. Marka koruması, ürünlerinde veya hizmetlerinde marka kullanan gerçek marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Markanın gerçek sahibi, markayı ilk düşünen, bir ürün veya hizmette kullanan ve kullanmaya devam eden kişidir. Başka bir kişi tarafından başka bir kişi tarafından incelenmiş ve uygulanmış bir ticari markanın tescili şerefiyeye aykırıdır.

Ticari markanızı kaydettirmenin amacı; bu sadece başkalarının haksız kar elde etmesini engellemekle kalmaz, aynı zamanda haksız kar talep etmenizi de önler. Çünkü; bu durumda, varlığını bile bilmeyen bir ticari markasına sahip olan, ancak ticari markanıza çok benzeyen bir ticari markasına sahip olan bir kişi veya şirket, size yaptırım uygulayabilir ve sizi bir davada engelleyebilir. Tüm yatırımlarınız ve işiniz büyük risk altında olabilir. Önemi ile marka tescili nedir?

Marka Tescilinin Önemi

Bir ticari markanın tescili, yetkili organlar tarafından ticari markanın ait olduğu kişi veya kurumlara verilen ve kendisine ait olduğunu gösteren bir tür sertifikadır. Ticari marka, ticari marka tescili ile korunmaktadır. Marka tescili, işletmelerin ve kuruluşların iş modelleri ve ürünleri geliştirme açısından sürdürülebilirliği etkilediğinden bir ön koşuldur. Ticari marka tescil belgesi 10 yıl geçerlidir; İşletmelerin veya kuruluşların marka kayıtlarını her 10 yılda bir yenilemesi gerekmektedir.

 Bir marka, işletmelerin veya kuruluşların imajını diğer kişi ve kurumlardan ifade eder ve açıkça ayırt eder ve terimler, kelimeler ve tasarım gibi çeşitli bileşenlerden oluşabilir. Bir işletmenin veya kuruluşun tüm varlığını ifade ettiğinden, korunmalı ve bir ticari marka kaydedilmelidir. Başvuru sürecinde marka tescili nedir?

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şirketin veya kuruluşların kaydetmek istediği marka başka bir marka ile önemli benzerlik göstermiyorsa, marka tescili hakkında süreç başlatılabilir. Başvurmak isteyen kişi veya kuruluşlar Türk Patent Enstitüsüne doğrudan veya internet üzerinden başvurabilir ve sürece başlayabilirler. Belirli süreçler ve çeşitli akran değerlendirmelerinden sonra, başvuran markalar Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanır; başvuru sahibine bir ticari marka tescil belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilir. Bu işlem ortalama 10 ay sürebilir.

 Marka Tescilinin Faydaları Nelerdir?

Günümüzde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri sahte ürünlerin veya sahte hizmetlerin piyasaya sürülmesi, pazarlanması ve satışıdır. Bu, bir ticari markayı kaydederek önlenebilir ve bu, orijinal ürün veya fikir sahiplerinin yasal yollara dönebilmesini sağlar. Kayıt süreci 10 yıl sürdüğünden, şirketler veya kuruluşlar kayıt belgelerini 10 yılda bir güncellerse markalarını koruyabilir; bu daha fazla güven sağlar. İşletmeler veya kuruluşlar, bir ticari markanın tescilini aldıktan sonra bu ticari markayı kullanamazlar. Bir teşebbüs veya kuruluşun haklarının herhangi bir ihlali durumunda, bir ticari markanın tescili mülkiyeti olduğundan yasal yaptırımlara tabi olabilirler.

Erken Kayıt Önemlidir

Günümüzde kişisel isimler, orijinal sloganlar, çeşitli formlar, şekiller veya akla gelebilecek herhangi bir işaret, bir ticari markanın kaydının bir parçası olarak takdir edilebilir. Bu marka tescili hakkında görüntülerin benzersiz ve karakteristik olması önemlidir. Ayrımcılık, bu aşamada dikkate alınabilecek en önemli kriterdir. Markanın gerçek sahibi, ilk kez düşünen, bulan ve kaydeden kişidir. Resmi bir marka tescil ettirmeyen kişinin bir tür pozisyonu vardır. Markayı gerçekten ne zaman ürettiğine değil, tescil edildiği tarihe dayanmaktadır. Başka biri tarafından kullanılan bir ticari markanın tescili etik dışı davranış olarak kabul edilir; ancak maalesef bu etik kurallar bugün sıklıkla ihlal edilmektedir.

Tescilli bir ticari marka, yasaya uygun olarak marka tescili yapılmamış bir ticari markadan her zaman daha avantajlıdır. Üçüncü taraflar, bir ticari markayı kaydederken sonuçlara itiraz etme veya görüş bildirme hakkına sahiptir. Ticari marka tescili, ticari güveni artıran bir unsurdur. Çünkü resmi bir kurum tarafından marka onayı güvenin bir referansıdır. İşletmenizin itibarını riske atmamak için markanızı mümkün olan en kısa sürede kaydettirmelisiniz.

Bir ticari markanın tescili sadece büyük işletmeleri değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmeleri de ilgilendiren bir sorundur. Anayasamızın 556 sayılı Kararının 5. maddesi doğrudan bu konuyla ilgilidir. Ticari marka tescili 10 yıllık süreleri kapsar ve bu sürelerin sonunda işletmeler yeniden başvurmalı ve yenilenmelidir. Olası hak ihlallerini önleyen bir ticari markanın tescili, evrensel yasal normlara uygun olarak kabul edilen adil bir sistemdir.