patent nedir

Patent Tescili Nedir ? Neden Gereklidir?

Patent tescili, bir icadın yapılması sonrasında dikkate alınması gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Bu nedenle patent tescili nedir ? konusunun iyi anlaşılması son derece önemlidir. Patent tescili konusunun daha anlaşılır olması adına patent kavramını bilmek faydalı olacaktır.

Patent, daha önceden hiç kimse tarafından bilinir olmayan bir şeyi ortaya çıkaran, üretim ve yönetim sistemi bulan diğer bir ifadeyle icat eden kişiye; yapmış olduğu icada konu olan ürünü belirli bir süre aralığında üretme, satma, kullanma, ithal yahut ihraç etme hakkını verir. Bu sürece ise kısaca patent denir. İcadı yapan kişiye tanınan bu hak ayrıca belge ile sabitlenir.

Patent Neden Gereklidir?

Patent konusu oldukça dikkate alınması gereken bir konu olma özelliği barındırır. Bu bakımdan patent tescili nedir ? Sorusunun yanıtının iyi anlaşılması önemlidir. Patent tescili yapılmış olan ürünün yahut icadın, paten sahibinin izni olmaksızın kullanılması yahut üzerinde tasarrufta bulunulması söz konusu olamaz.

Aksi yönde hareket edilmesi durumunda ise yasal yükümlülüklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Bu bakımdan gerçekleştirilen bir buluşun kontrolsüz bir şekilde kullanılması ve yayılmasının önüne geçilmesinde patent önemli bir engel oluşturur. Ayrıca icadı yapan kişinin hakların korunmasına da önemli bir katkı sağlar Bu bakımdan patent tescili üzerinde durulması gereken bir durumdur.

Patentin Tescilinin Kapsamı

Patentle ilgili olarak patent tescili nedir ? Konunun yanı sıra patentin kapsamı da bilinmesi gereken önemli konu başlıklarından biridir. Buna göre patentin kapsamına giren buluşlar şu şekilde listelenebilir;

– Elektrikli ve elektronik tüm aletler,

– Kimyasal karışımlar,

– Kimyasal bileşimler,

– Araçlar,

– Cihazlar,

– Üretim sistem ve yönetimleri patent koruması kapsamında bulunur. Paten; bir ürünün yahut icadın sahibine, yapmış olduğu buluşuyla alakalı her türlü, çoğaltma, pazarlama, satış ve benzerlerinin ve türevlerinin üretilmesi gibi konularda ayrıcalık sunar. Bu bakımdan patent önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Patent Tescili Yapılmasının Amacı

Ürün ve icatların korunması, buluş yapanların, ürün geliştirenlerin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi ve ortaya konulan ürünün istismarının önüne geçilmesi maksadıyla patent verilir.

Patent sayesinde buluşu yapanların haklarının korunması sağlanır. Bu noktada patent sahiplerinin haklarının korunmasıyla ilgili olarak düzenlemeler yapılması; 08.06.1995 tarihli ve 4113 sayılı yasaya kapsamında Bakanlar Kurulunca 24.06.1995 tarihinde kararlaştırılmış olan 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir.

Böylece icat sahiplerinin haklarının kanunlar doğrultusunda korunması sağlanmaktadır. Bu bakımdan patent tescili yapılması göz ardı edilmemesi gereken bir konu oluşturmaktadır.

Patent Alınmadan Önce Uyulması Gerekenler

Her konuda olduğu gibi patent tesctent tescili hakkındaili bilgi sahibi olunması önemlidir. Çünkü patent tesctent tescili hakkındaili bilgi sahibi olunması kişilere önemli bir kolaylık sağlar. Böylece patent gibi önemli bir konuda gerekli düzeyde bilgi sahibi olunması sayesinde yaşanabilecek sorunlarla karşılaşılmaz. Bu bakımdan patent tesctent tescili hakkındaili bilgi edinmesi bir gereklilik oluşturmaktadır.

– Patent alınacak ürünün yeni olması,

– Patent alınacak ürünün sanayiye uygun olması,

– Ürünün tekniği yahut sisteminin geliştirilmiş olması gerekir. Tüm bu konular patent tescili için önem arz eder.

Patent Alınamayan Durumlar

Patent, buluş sahibinin haklarını korumak amaçlı olarak uygulanan bir sistemdir. Ancak bazı durumlar patent kapsamı dışında kalır. Buna göre patent alınamayacak durumları şu şekilde listelemek mümkün;

– Matematik alanında geliştirilen teoriler,

– Bilimsel alanda geliştirilen teoriler,

– Bilgisayar yazılımları,

– Mevcut olan oyunlarla alakalı olarak geliştirilen metotlar, planlar ve kurallar,

– Cerrahi teknik ve yöntemler,

– Edebi Eserler,

– Sanat Eserleri,

– Fikir hakları,

– Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olan eserler,

– Biyolojik olarak geliştirilen bitki ve hayvan yetiştirme yöntemleri için patent alınması söz konusu olamaz.

Patent Süreli Bir Hak Mıdır?

Bir buluş gerçekleştiren kişiye patent verilerek bazı haklar tanınır. Ancak patentler, sahibine belirli bir süre ile verilmektedir. Buluş sahibine verilen patentin süresi bittiğinde patent sahibine tanınmış olan haklar sona erer. Bunun neticesinde de buluşu yapılmış olan ürün kamuya mal olur.

Böylece icat ve ürünlerin korunması, buluş yapanların ve ürün geliştirenlerin belirli bir süre boyunca mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmiş olur. Böylece ortaya konulmuş olan ürünün istismarının yapılması da belirli bir süre boyunca engellenmiş olur.

İsterseniz patent tescil hizmetleri sayfasına gidip daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Buradaki bilgiler aradığınız değil ise bu konudaki diğer makalemizi inceleyebilirsiniz.