endustriyel-tasarim-kapak

Tasarım & Desen Hizmetlerimiz

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarım kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır;

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Yurtdışı ENDÜSTRİYEL TASARIM Koruması

Türkiye’de başvurusu yapılan endüstriyel tasarımlar tüm dünya’da geçerli midir?

Tasarım, hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan bir belgedir. Bu sebeple Türkiye’ de belgeye bağlanmış bir tasarım ancak Türkiye’ de koruma altında olacaktır. Başka ülkelerde tasarımın korunması istendiğinde, tasarım koruması istenilen ülkelerin patent ofislerine tescil için müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bunun için korunması istenen ülkelerde başvuru yapılmalıdır. OHIM’ nin Topluluk Tasarım tesciline yönelik, 2002 yılında aldığı karar sonrası tek başvuru ile 27 Avrupa ülkesinde tekli ve çoklu tasarım tesciline imkan verilmiştir. Topluluk dışındaki ülkelerde koruma için her ülkeye ayrı başvuru gereklidir.

Lahey Antlaşması kapsamında uluslar arası tescil sistemi nedir avantajları nelerdir?

01.01.2005 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan tasarımların uluslararası tesciline ilişkin Lahey Anlaşması 1999 Cenevre Metinine göre tek bir başvuru ile üye 27 ülkede (üye ülkeler içerisinden müracaat talep edilen ülkeleri seçme şansı mevcuttur) tasarım tescili yaptırmak mümkün olmaktadır. (26 Eylül 2008 tarihi itibariyle 2 ülke daha ilave olacaktır.)

Tasarım Araştırması

Firmalar her hangi bir ürün konusunda alınmış tasarımları öğrenmek için tıpkı bir patent araştırması gibi tasarım araştırması yapmaları zordur. Tasarım başvurularında genel bir sınıflandırma kullanıldığından dolayı bir sınıfta yapılan araştırmada o konu ile ilgili genel olarak tüm başvurular görülecektir ki bu ise sıhhatli bir sonuç vermez. Fakat bir firmanın sahip olduğu tasarımlar öğrenilebilir ve bu tasarımların içerikleri temin edilebilir.

Tasarım Yenileme

Yenileme işlemi tasarımların devamı için şarttır. Kullanılan tasarımın çalışma alanları genişlemiş ise yenileme işlemi yine yapılmalı, genişleyen çalışma alanları için de yeni müracaatlar yapılmalıdır. Önceki tasarımın yenilenmeyip geçerliliğini yitirmesini beklemek ve yeniden önceki faaliyetleri de içinde alan müracaat yapmak önerdiğimiz bir yol değildir.

Tasarım Adres Değişikliği

Tasarım belgeleri görsel bir yenilik üzerindeki tekel hakkıdır. Ticari hayatta tasarımlarla ilgili yapılan tüm değişiklikler resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Örneğin tasarım üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması durumunda tasarım ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılmasını ve dolayısı ile tasarım sahibinin bundan haberdar olmamasını meydana getirecektir. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile tasarım üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir.

Tasarım Ünvan Değişikliği

Tasarım hakkı sahibinin unvanını değiştirmesi halinde, bu değişikliği Enstitüye bildirmesi gerekmektedir.

Tasarım Devri

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür.

Tasarım Lisans

Tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir.

Tasarım İtirazı

İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itirazda bulunabilirler. Yapılan itirazlar öncelikle şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.

Tasarım Nedir? 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarım kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır;

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Neden Tasarım ?

Sınırların kalktığı günümüz küresel rekabet ortamında sektörde faaliyet gösteren rakiplerle rekabet edilebilmesi için etkin pazarlama faaliyetlerinin kullanılması ve ürün kalitesinin arttırılması gibi geleneksel ekonomik araçlar yeterli olmayıp, tüketici tercihlerine ulaşmada tasarım en önemli ve etkin araçlardan biridir. Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı tekniği ve kaliteyi sunan iki ürün arasında dış görünüş, ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir. Bu nedenle, yeni, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır.

Tasarımımı Neden Korumalıyım?

Tasarım gelişmiş toplumlarda giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Bir fikir ürünü olan tasarımların tüketici açısından çekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet gücünü artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarılı bir tasarım ise hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, “tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı”, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar, fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve bu nedenden ötürü tasarım sahipleri ticari anlamda büyük kayıplara uğrayacaktır.

Tasarımlarınızı Tescil Edelim İçiniz Rahat Etsin !

cihan-patent-tasarım

Tasarım Tescili Neden Önemlidir ?

Buluşu gerçekleştiren kişi ya da kurumlara maddi ve manevi katma değer sağlayan tasarımlar, ortaya yeni bir fikir çerçevesinde çıksalar bile güvence altında olmazlar. Tasarımın yasalar ile güvence altına alındığı durumlarda, buluşun sahibi ürünün üzerinde her türlü hakka sahip olur. Aksi durumlarda tasarımın ortaya çıkmasında en ufak katkısı olmayan 3. şahıslar ya da kurumlar, buluşunuzun üzerinde hak iddia edebilirler. Tescile sahip bir tasarımı izinsiz kullanan şahıs ya da kurumlara; para cezası, hapis, iş yeri kapatma gibi yaptırımlar uygulanır. Bir tasarımın tescil ile korunabilmesi için 2 özelliğe sahip olması gerekir:

  • Yenilik
  • Ayırt Edici Nitelik

      Tasarımın aynısının dünyanın herhangi bir yerinde kullanıcıya sunulmamış olması gerekir. Ufak tefek yönlerden birbirlerine benzeyen tasarımlar             aynı kabul edilirler. Tasarım, kullanıcının üzerinde belirgin ve farklı bir etki bırakıyorsa, bu onun ayırt edici niteliği olarak kabul edilir.

 

 

 

Tasarım Tescil Süreci Nasıl İşler ?

Tasarımın tescil edilmesi 10 ila 12 ay arası sürer. Tescil süreci 3 temel aşamadan oluşur.

  • Tasarımın tescil edilmesi 10 ila 12 ay arası sürer. Tescil süreci 3 temel aşamadan oluşur.
  • İncelemeden geçen tasarım tescillenir. Tescillenen tasarım her ay yayınlanan “Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni” içerisinde ilan edilir.
  • Tasarımın ilanda kaldığı 6 ay içinde gerçek veya tüzel kişiler Türk Patent Enstitüsü’ne itirazda bulunabilir. Böyle durumlarda itiraz incelenir veya tasarımın tescili iptal edilir, ya da itiraz reddedilir.

Tasarım Tescili Nedir ?

Endüstriyel tasarım tescili: bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla üretilen bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri, izgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özellikleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır. Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olacaktır.

tasarım-tescili-arastırma-formu-cihan-patent

En Hızlı İşlem Garantisi​

+90 532 491 05 12​

En Uygun Fiyat Garantisi

+90 532 491 05 12​

Teknik Destek Ekibi​

+90 532 491 05 12​

Kaliteli Hizmet Anlayışı

+90 532 491 05 12​

Call Now Button