Patent Faydalı Model Tescil Hizmetleri

cihan patent referanslarımız

Patent Hizmetlerimiz

Patent bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir sınai mülkiyet hakkıdır. Patent,
sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre
boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya
verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları
ülkelerde geçerlidir. Türkiye’de alınmış bir patent, sahibine, sadece Türkiye içinde hak
sağlamaktadır. Örneğin, patent, patentli ürünlerin başkaları tarafından Türkiye’ye ithal edilmesi
durumunda, sahibine ithalatı durdurma hakkı sağlar.

Patent Tescil Süreci Nasıl İşler ?

Patent Tescil işlemleri belirli kurallar çerçevesinde ilerler. Bu nedenle Cihan Patent gibi alanında
uzman bir kurum aracılığı ile başvuruda bulunmak yararınıza olur.

 • Öncelikle patentini almak istediğiniz buluş üzerinde uzman kurumlar aracılığı ile ön araştırma
  yapılmalıdır.
 • Patent başvuru ücreti yatırılarak resmi olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil için
  başvurulur.
 • Kurumdaki uzmanlar tarafından başvuru incelenir. Eğer eksiklikler varsa 2 aylık bir sürede bu
  eksikliklerin tamamlanması istenir.
 • Araştırma Talep Formu kullanılarak ve belirli bir ücret ödenerek; online ya da fiziksel olarak
  araştırma talebi yapılır.
 • Araştırma raporu olumlu olan patent başvuruları; başvuru sahibinin, buluş niteliği taşıdığı
  iddiasının incelenmesi için, Patent İnceleme raporu talep edilir. Ve bahsedilen ürünün mevcut
  ürünlerden etkin olarak teknik farklılık içerdiğinin (Buluş basamağı) raporu beklenir.
 • Buluşun patent alabilmesindeki önemli aşamalardan biri de araştırma raporudur. Raporda buluşla ilgili ve benzer özellikler taşıyan dokümanlar dünya çapında yapılan taramalar sonucu listelenir. Araştırma raporu bildiriminden itibaren 3 ay içinde inceleme raporunun hazırlanması için talepte bulunulması gerekir.
 • Başvuru, 18 ay sonra Patent Kurumu tarafından çıkarılan bültende yayımlanır. Patentin daha
  erken yayımlanması istenirse başvuru aşamalarında belirtilir.
 • Yayımda olan buluşa 3. kişiler itiraz edebilir ya da fikirlerini sunabilirler.
 • Araştırma raporundan sonra inceleme raporu için başvuruda bulunulur. Bu aşamada buluşa patent
  verilip verilmeyeceği belirlenir. Buluş; yenilik, endüstriyel üretime uygunluk gibi kriterlerle
  incelenir.

cihan patent referanslarımız

Patent Nedir ?

Buluş sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır. Patent ise bahsedilen buluş için
verilen inhisari bir haktır. Patent/Faydalı Model Tescili; buluş sahibine ilgili ülkedeki Patent
Ofisi tarafından onaylanmak sureti ile, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu
üretmesini,kullanmasını veya satmasını belirli bir süre (20 yıl) boyunca engelleme hakkı
vermektedir. Patentli bir buluş; alınıp satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş
sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patent/Faydalı Model tescili alındıkları ülkeler için hak
sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent/faydalı model, sadece Türkiye içinde hak
sağlamaktadır.

Bir buluşun patent ile korunabilmesi;

Mutlak Yenilik

Buluş Basamağı

Mutlak Yenilik

Faydalı model nedir;

Kısa Patent olarakta adlandırılan faydalı model; mutlak yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarını üzerinde barındıran her türlü teknik gelişmeler için belirlenen tescil şeklidir.

Mutlak Yenilik

Sanayiye Uygulanabilirlik