Gerekli Belgeler

MARKA / TASARIM YENİLEME

* Tescilli Markaların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.
* Tescilli Tasarımların koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. (5’er yıllık periyodlar halinde en çok 25 yıl yenilenebilir.)

MARKA / TASARIM Yenileme İşlemleri için Gerekli BELGELER

1. Vekaletname (Örneğini görmek için tıklayınız)
2. Yenilenecek olan marka ya da tasarımın Tescil Belgesi Örneği
3. Yenileme Harcı ve Vekillik Hizmet Bedeli

Banka Hesap Numaralarımız:
Akbank Değirmiçem Şubesi
Şube Kodu: 642 Hesap No: 50604
Cihan KILIÇ (Cihan Patent)

1.2.3. no’lu evrakların fakslanması yeterlidir. (342 324 83 28)

Paten İşlemleri

PATENT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

· Özel VEKALETNAME (Örneğini görmek için tıklayınız)
· Patent tarifname takımı hazırlanması için gerekli altı sorunun ayrıntılı cevabı (Soruları görmek için tıklayınız)
· Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge

BELGELERİ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

FAKS : 0(342)323 83 28
E-MAIL : cihanpatent@hotmail.com
POSTA/KARGO :İncilipınar Mh. Gaz Muhtarpaşa Bulv. Halı Sarayı Kat:1 No: 128-129

Patent tescilim tüm dünyada geçerli olur mu?

Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. Başka ülkelerde de patent hakkı elde etmek istiyorsanız, her ülkeye ayrı ayrı başvuruda bulunabilir ya da uluslararası başvuru sistemlerinden olan PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) veya EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) başvuru sistemlerini kullanabilirsiniz.

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Patent Başvurusu için gereken belgelerle aynıdır)
· Özel VEKALETNAME (Örneğini görmek için tıklayınız)
· Faydalı Model tarifname takımı hazırlanması için gerekli altı sorunun ayrıntılı cevabı (Soruları görmek için tıklayınız)
· Başvuru harcının ve ücretinin ödendiğini gösterir belge

BELGELERİ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

FAKS : 0(342)323 83 28
E-MAIL : cihanpatent@hotmail.com
POSTA/KARGO :İncilipınar Mh. Gaz Muhtarpaşa Bulv. Halı Sarayı Kat:1 No: 128-129

PATENT VE FAYDALI MODEL ARASINDAKİ FARKLAR

· Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,
· Koruma süreleri farklıdır,
İncelemeli Patent 20 yıl,
İncelemesiz Patent 7 yıl
Faydalı Model Belgesi 10 yıl süre ile korunur. Koruma süresi sona eren patent ve faydalı modeller halka mal olur.
· Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

TASARIM BAŞVURUSUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

1. Tasarım ön araştırması yapınız.
2. Araştırma sonucunda benzer tasarıma rastlanmazsa, aşağıda belirtilen gerekli belgeleri gönderiniz.
3. cihanpatent.com tarafından belgelerin incelenmesi sonucunda tasarım başvuru dosyanız hazırlanacaktır.

TASARIM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Özel VEKALETNAME
2. Tasarım Talep Beyan Formu
3. Tasarımı yapılacak ürünün aslı veya fotoğrafları.
4. Tasarım tescili istenen ürün veya fotoğraflarının tarafımıza ulaştırılması sonucu tasarım başvuru/tescil işlemleri ücreti hesaplanacak ve tarafınıza bildirilecektir.

1 ve 2 no’lu evrakların fakslanması yeterlidir. (342 324 83 28)

TASARIM TESCİL AŞAMALARI

Tasarım müracaatınız ile ilgili herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil işlemleri ortalama 10-12 ay içinde tamamlanmaktadır.
1. Tasarım Dosyası Düzenleme
2. Türk Patent Enstitüsü’ne Başvuru
3. TPE tarafından şekli şartlara uygunluk incelemesi
4. Resmi Tasarım Bülteni’nde 6 ay süre ile ilan edilmesi
5. İlanda itiraz olmaması halinde Tescil Kararı
6. Tasarım Tescil Belgesi

MARKA BAŞVURUSU ÖNCESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Marka ön araştırması yapınız.
2. Araştırma sonucunda benzer marka rastlanmazsa fonetik (sessel ve işitsel benzerlik) araştırma talep ediniz.
3. Talep edilen fonetik araştırma sonucu 1 gün sonra tarafınıza bildirilecektir.
4. Fonetik araştırmanın sonucuna göre ve aşağıdaki evrakların tamamlanmasıyla başvurunuz işleme alınacaktır.

MARKA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Özel VEKALETNAME
2) Faaliyet Belgesi
3) Tescil edilecek markanın varsa logosu, (yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği
4) Tescil edilecek markanın kullanılacağı MAL VE / VEYA HİZMET LİSTESİ
5) Başvuru ücretinin ödendiğine dair dekont

BELGELERİ NASIL GÖNDEREBİLİRİM?

FAKS : 0(342)323 83 28
E-MAIL : cihanpatent@hotmail.com
POSTA/KARGO :İncilipınar Mh. Gaz Muhtarpaşa Bulv. Halı Sarayı Kat:1 No: 128-129

MARKA TESCİL AŞAMALARI ve SÜRELERİ

Marka Tescil İşlemleri ortalama 15-18 ay içinde tamamlanmaktadır.

A-) Araştırma ve İnceleme Süresi
TPE tarafından mutlak nedenler yönünden araştırma ve inceleme süresi ortalama 8-9 ay kadardır. Söz konusu müracaat ile ilgili herhangi bir engel yoksa ve inceleme müspet sonuçlanırsa marka, Resmi Marka Bülteni’nde ilan edilir.

B-) Resmi Marka Bülten’inde İlan Süresi
Marka Bülteninde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi, benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.

C-) Tescil Aşaması
Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde ve TPE’nin verdiği kanuni süreler içerisinde eksik evraklar ve harç noksanları tamamlanır. Ortalama 3-4 ay içinde “MARKA TESCİL BELGESİ’’ alınır.